• Cung cấp thiết bị và dịch vụ lắp đặt Trung tâm thông tin chỉ huy Cảnh sát giao thông giai đoạn II
  • Cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường và camera quan sát bảo về mục tiêu
  • Cung cấp, thiết kế, lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình
  • Cung cấp các thiết bị bảo quản bảo dưỡng xe ô tô, ống nhòm quân dụng, gậy điện dùng cho cảnh sát cơ động, đèn pin đặc chủng, tổng đài điện tử, …
  • Cung cấp thiết bị phần cứng của hệ thống trực ban điện tử
  • Cung cấp cáp các thiết bị công nghệ cho bộ tư pháp.
  • Cung cấp thiết bị thuộc DA016 mũ chống đạn, găng tay bắt dao
  • Cung cấp cá thiết bị thuộc DA25: Máy đo nồng độ cồn, TB đo quét mặt đáy.